Telechoice International Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor het halfjaar eindigend op 31 december 2023 en het gehele jaar 2023. Voor de periode verwachtte de groep een verder nettoverlies voor de zes maanden eindigend op 31 december 2023
en voor het boekjaar 2023, voornamelijk als gevolg van voorzieningen voor een aantal verlieslatende contracten in de divisie Info-communications Technology Services en afschrijving van niet-gefactureerde omzet voor bepaalde projecten in de Filippijnen in de divisie Network Engineering Services.