Tele2 AB (publ) heeft haar winstcijfers voor het eerste kwartaal, eindigend op 31 maart 2024, bekendgemaakt. Voor het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van SEK 7.152 miljoen, vergeleken met SEK 7.009 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg SEK 833 miljoen, vergeleken met SEK 849 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 1,17 vergeleken met SEK 1,23 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 1,16 vergeleken met SEK 1,22 een jaar geleden.