Tele2 AB (publ) heeft op haar jaarlijkse Algemene Vergadering, die op 15 mei 2024 wordt gehouden, verklaard dat Georgi Ganev tegelijkertijd zal aftreden als lid van de Raad van Bestuur.