Tele2 AB (publ) heeft bekendgemaakt dat de AVA op 15 mei 2024 Nicholas Hogberg, Thomas Reynaud, Aude Durand en Jean-Marc Harion heeft gekozen als nieuwe bestuursleden. Thomas Reynaud werd gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur.