De Raad van Bestuur van Techtronic Industries Company Limited kondigt aan dat de heer Andrew Philip Roberts, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van het bedrijf, met ingang van 1 mei 2024 is benoemd tot lid van het Auditcomité van het bedrijf. Op de datum hiervan bestaat het Auditcomité van de Vennootschap uit vijf onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, namelijk de heer Peter David Sullivan, de heer Johannes-Gerhard Hesse, de heer Robert Hinman Getz, mevrouw Caroline Christina Kracht en de heer Andrew Philip Roberts, met de heer Peter David Sullivan als voorzitter.