TechnoPro Holdings, Inc. heeft de dividendvooruitzichten voor het boekjaar 2022 herzien. Voor de periode heeft de onderneming het dividend herzien tot 42 JPY, terwijl de vorige prognose 33 JPY bedroeg.