Op 29 april 2024 kondigde Target Corporation aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van de Tara Health Foundation met het verzoek aan de Raad van Bestuur om jaarlijks verslag uit te brengen, tegen redelijke kosten, over de politieke en verkiezingsuitgaven van het bedrijf, waarbij trends worden geïdentificeerd en geanalyseerd die duiden op incongruentie tussen dergelijke uitgaven en de operationele en strategische behoeften van het bedrijf en haar publiekelijk verklaarde bedrijfswaarden en -beleid. Het rapport moet vermelden of het bedrijf wijzigingen in bijdragen of communicatie heeft aangebracht of van plan is aan te brengen als gevolg van geïdentificeerde incongruenties. Daarnaast heeft het Bedrijf de aandeelhouders aanbevolen om tegen het voorstel te stemmen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland staat op 12 juni 2024.