Taoka Chemical Company, Limited kondigt een tweedekwartaaldividend aan van JPY 9,00 per aandeel voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023, tegen JPY 18,00 per aandeel voor dezelfde periode een jaar geleden. Geplande begindatum van de dividendbetalingen: 4 december 2023.