Taoka Chemical Company, Limited heeft de dividendvooruitzichten voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023 herzien. Voor dat jaar heeft de onderneming het dividend herzien van 9,00 JPY per aandeel, tegen 18,00 JPY per aandeel eerder.