Taoka Chemical Company, Limited heeft de winstverwachting voor de zes maanden eindigend op 30 september 2022 en het volledige jaar eindigend op 31 maart 2023 herzien. Voor de zes maanden verwacht de onderneming een verkoopopbrengst van 16.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 450 miljoen JPY en een nettoresultaat toewijsbaar aan de eigenaars van de moederonderneming van 191 miljoen JPY of 13,35 JPY per aandeel, vergeleken met de vorige prognose van een verkoopopbrengst van 15.264 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 450 miljoen JPY en een nettoresultaat toewijsbaar aan de eigenaars van de moederonderneming van 250 miljoen JPY of 17,45 JPY per aandeel.

Voor het jaar verwacht het bedrijf een verkoopopbrengst van 31.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 500 miljoen JPY en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 300 miljoen JPY of 20,94 JPY per aandeel, vergeleken met de vorige prognose van 33.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 1.250 miljoen JPY en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 800 miljoen JPY of 55,83 JPY per aandeel.