Taoka Chemical Company, Limited heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor de periode verwacht het bedrijf nu een omzet van 28.500 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 850 miljoen JPY, een nettoresultaat toewijsbaar aan de eigenaars van de moederonderneming van 650 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 45,36 JPY, vergeleken met de eerder voorspelde omzet van 28.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 700 miljoen JPY, een nettoresultaat toewijsbaar aan de eigenaars van de moederonderneming van 400 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 27,90 JPY.