Taoka Chemical Company, Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden van het fiscale jaar dat eindigt op 31 maart 2025 en voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor de zes maanden van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025 verwacht het bedrijf een omzet van ¥ 15.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 700 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥ 500 miljoen of ¥ 34,89 per aandeel.

Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2025 verwacht het bedrijf een omzet van ¥ 30.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 1.200 miljoen en een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥ 900 miljoen of ¥ 62,81 per aandeel.