Taoka Chemical Company, Limited heeft een indicatie gegeven voor het dividend aan het einde van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Het bedrijf verwacht aan het eind van het jaar een dividend van JPY 9,00 per aandeel uit te keren, tegen JPY 9,00 per aandeel voor dezelfde periode een jaar geleden.