De Taoka Chemical Group heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2022 herzien. Voor die periode verwacht de onderneming nu een omzet van JPY 33.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 3.000 miljoen, een nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij van JPY 2.100 miljoen en een nettoresultaat per aandeel van JPY 146,55, vergeleken met de eerder voorspelde omzet van JPY 34.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 3.700 miljoen, een nettoresultaat toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij van JPY 2.600 miljoen en een nettoresultaat per aandeel van JPY 181,44.