Talent Property Group Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2019. Voor de periode verwacht de onderneming een verlies toe te rekenen aan Aandeelhouders voor het jaar eindigend op 31 december 2019 in vergelijking met een winst toe te rekenen aan Aandeelhouders voor het jaar eindigend op 31 december 2018. Het verwachte verlies is voornamelijk toe te schrijven aan: (i) een verwachte voorziening voor bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot vastgoed in ontwikkeling in Yangzhou en Xuzhou in vergelijking met een terugname van bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot vastgoed in ontwikkeling in Guangzhou in vorig jaar na overweging van recente marktomstandigheden alsmede het verwachte waardeverlies op basis van de herwaardering die door professionele taxateur zal worden uitgevoerd; (ii) een ongunstige wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen van niet minder dan RMB60 miljoen, rekening houdend met het verwachte waardeverlies op basis van de door een professionele taxateur uit te voeren herwaardering; en (iii) een stijging van de financieringskosten tot niet minder dan RMB30 miljoen ten gevolge van hogere leningen voor de ontwikkeling van diverse projecten.