Talent Property Group Limited heeft winstvoorspellingen gedaan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Voor de periode verwacht de groep een verlies van niet meer dan RMB100 miljoen toe te rekenen aan Aandeelhouders voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 (de "Verslagperiode"), vergeleken met een winst toe te rekenen aan Aandeelhouders van ongeveer RMB78,8 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 (de "Voorgaande Periode"). Het verwachte verlies toerekenbaar aan Aandeelhouders tijdens de Verslagperiode is te wijten aan verschillende redenen.

Ten gevolge van de ernstige uitdagingen veroorzaakt door de aanhoudende impact van de COVID-19 epidemie en de externe economische druk op de hele vastgoedsector, (i) werd tijdens de Periode een daling van de geboekte inkomsten voor verkochte eigendommen genoteerd; (ii) werd een verdere voorziening voor waardeverminderingsverlies voor eigendommen in ontwikkeling verwacht, gezien de vertraging in de recente voor-verkoop; (iii) een daling van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen van de Groep verwacht; (iv) een eenmalige winst op de verkoop van een dochteronderneming geboekt in de Vorige Periode maar niet in de Verslagperiode; en (v) het aandeel in het resultaat van een geassocieerde onderneming aanzienlijk verminderd aangezien de voor verkoop beschikbare eigendommen bijna verkocht waren in de vorige jaren.