Talent Property Group Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019. De raad van bestuur van de Vennootschap verwacht een verlies toe te rekenen aan Aandeelhouders voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019, vergeleken met een winst toe te rekenen aan Aandeelhouders voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018. Het verwachte verlies is voornamelijk toe te schrijven aan: (i) een aanzienlijke daling van de opbrengsten en brutowinst als gevolg van een aanzienlijke daling van de oplevering van wooneenheden van Xintian Banshan tijdens de Verslagperiode; (ii) een aanzienlijke daling van het aandeel in de resultaten van een geassocieerde deelneming als gevolg van een aanzienlijke daling van de oplevering van wooneenheden van Forest Hills tijdens de Verslagperiode; en (iii) een verwachte vermindering van de terugneming van bijzondere waardeverminderingsverliezen van vastgoed in ontwikkeling, rekening houdend met het verlies dat in voorgaande jaren is voorzien, alsook met de herwaardering die door een professionele taxateur moet worden uitgevoerd.