Talent Property Group Limited heeft een voorlopige, niet-gecontroleerde, geconsolideerde winstverwachting voor de groep afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Voor de periode verwacht de groep een vermindering van het verlies toerekenbaar aan aandeelhouders tot ongeveer RMB 40,0 miljoen in vergelijking met het verlies voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 (de Vorige Periode) van ongeveer RMB 87,7 miljoen. Op basis van de informatie die momenteel beschikbaar is, is de Raad van mening dat deze verwachte daling van het verlies voornamelijk toe te schrijven is aan het volgende: er wordt verwacht dat er een omzet en brutowinst van niet minder dan respectievelijk RMB 400 miljoen en RMB 80 miljoen zullen worden geboekt in de Verslagperiode, vergeleken met respectievelijk RMB 137,0 miljoen en RMB 53,9 miljoen in de Vorige Periode.

Dit is voornamelijk te wijten aan de opbrengsterkenning bij de oplevering van voorverkochte eenheden van het Xuzhou project van het bedrijf dat gestart is tijdens de Verslagperiode; verlaging van de administratieve en andere bedrijfskosten als gevolg van een voorzichtige kostenbeheersing en er is geen voorziening meer nodig voor compensatie voor te late oplevering van voorverkochte eenheden in de Verslagperiode; en het reële-waardetekort op vastgoedbeleggingen en de voorziening voor bijzondere waardeverminderingsverliezen op vastgoed in ontwikkeling en aangehouden voor verkoop bevinden zich op hetzelfde niveau als in de voorgaande Periode.