Talent Property Group Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021. De verwachting is dat de ondernemingsgroep een winst zal boeken van niet meer dan circa RMB 80 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021, vergeleken met het verlies over de periode van circa RMB 161,7 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020. Op basis van de op dit moment beschikbare informatie is de Raad van mening dat deze verwachte winst voornamelijk is toe te schrijven aan het volgende: (i) de opname van een aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen van niet meer dan ongeveer RMB 90 miljoen tijdens de Verslagperiode in vergelijking met het aandeel in het verlies van geassocieerde deelnemingen van RMB 9,7 miljoen tijdens de Vorige Periode; (ii) de daling van de voorziening voor bijzondere waardeverminderingsverliezen voor vastgoed in ontwikkeling met ongeveer RMB 100 miljoen in vergelijking met de voorziening voor bijzondere waardeverminderingsverliezen van RMB 125 miljoen tijdens de Vorige Periode; en (iii) de opname van een eenmalige winst op de verkoop van een dochteronderneming van ongeveer RMB 30 miljoen tijdens de Verslagperiode.