Het onderzoek van DZ Bank bevestigt het advies en handhaaft het Neutraal advies voor het aandeel.