Takween Advanced Industries Co. heeft de benoeming goedgekeurd van Dhr. Abdulmohsen Mohammed AlOthman als Voorzitter van de Raad van Bestuur, leden van het Uitvoerend Comité:
Dhr. Gorge Antonuis Ibraham en Dhr. Zuhair ELoudghiri Lafchouch (een Extern lid van de raad van bestuur.), Leden van het Benoemings- en Remuneratiecomité: De heer Khalid Nasser AlMuammar (voorzitter van het comité), de heer Saleh Hassan AlAfaleq en de heer Hassan Esam Kabbani, leden van het auditcomité: (start op 21 januari 2023) Sulaiman Abdullah AlSakran - een Extern lid van de raad van bestuur en Waleed Mohammad ALOthaimeen- een Extern lid van de raad van bestuur, op de gewone algemene vergadering van 4 januari 2023.