Takeda heeft positieve toplineresultaten aangekondigd van een Fase 2, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van mezagitamab (TAK-079) wordt geëvalueerd bij patiënten met persisterende of chronische primaire immuuntrombocytopenie (ITP). Mezagitamab is een volledig humaan immunoglobuline IgG1 monoklonaal antilichaam (mAb) met een hoge affiniteit voor CD38 expresserende cellen (waaronder plasmablasten, plasmacellen, natural killer cellen) wat resulteert in hun depletie. De TAK-079-1004 studie (NCT04278924) evalueerde drie verschillende doses subcutaan mezagitamab versus placebo, eenmaal wekelijks toegediend gedurende acht weken bij patiënten met chronische (duur langer dan een jaar) of persisterende (duur 3-12 maanden) primaire ITP.

Een tussentijdse analyse van de lopende Fase 2-studie toonde positieve resultaten op het gebied van veiligheid en werkzaamheid. Mezagitamab werd over het algemeen veilig bevonden en goed verdragen in alle drie de cohorten. Alle geteste doses mezagitamab lieten een hogere bloedplaatjesrespons zien dan placebo.

De toename in trombocytentelling was dosisafhankelijk, waarbij de grootste trombocytenrespons werd waargenomen bij de hoogste geteste dosis. De trombocytenrespons bij met mezagitamab behandelde patiënten trad snel op en bleef ook na de therapie behouden. Op basis van deze positieve resultaten, en na overleg met wereldwijde gezondheidsautoriteiten, is Takeda van plan om in het fiscale jaar 2024 een wereldwijde Fase 3-studie met mezagitamab in ITP te starten.

Wanneer mezagitamab doorgaat naar Fase 3 in ITP, zal Takeda in fiscaal jaar 2024 vijf nieuwe moleculaire entiteiten in Fase 3-ontwikkeling hebben, waaronder TAK-279 voor de behandeling van psoriasis en artritis psoriatica, TAK-861 voor de behandeling van narcolepsie type 1, soticlestat voor de behandeling van het Lennox-Gastaut-syndroom en het Dravetsyndroom, en fazirsiran voor de behandeling van a1-antitrypsine-geassocieerde leverziekte. ITP is een zeldzame, IgG-gemedieerde auto-immuunziekte die gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van autoantilichamen tegen bloedplaatjes (en/of megakaryocyten), wat bloedcellen zijn die bloedingen voorkomen of stoppen. ITP wordt gekenmerkt door de versnelde vernietiging van bloedplaatjes (met of zonder verminderde productie), wat resulteert in een verlaagd aantal bloedplaatjes en een verhoogd risico op bloedingen, wat slopend kan zijn (inclusief vermoeidheid en verminderde levenskwaliteit), en in ernstige gevallen levensbedreigend kan zijn.

Het precedent voor goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen voor deze indicatie vereist dat het aantal bloedplaatjes gedurende een langere periode op 50.000 uL of meer wordt gehouden. Ongeveer 20% van de patiënten met ITP bereikt geen trombocytentelling van meer dan 50.000 uL na behandeling met de beschikbare therapieën uit de eerste en tweede lijn, wat een aanzienlijke belasting vormt voor de patiënt en een onbeantwoorde behoefte aan een ziektemodificerende behandeling die ook verdraagbaar is. De therapie met mezagitamab is ontworpen om een snelle en aanhoudende verbetering van de trombocytenrespons te geven en herstelt over het algemeen snel het aantal trombocyten tot een functioneel niveau.

Mezagitamab werd eerder door de U.S. Food and Drug Administration aangewezen als weesgeneesmiddel voor de behandeling van ITP en het programma werd onlangs als Fast Track aangewezen.