Takeda heeft positieve resultaten aangekondigd van een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2b-studie met meerdere doses voor de evaluatie van TAK-861, een orale orexinereceptor 2 (OX2R)-agonist, bij patiënten met narcolepsie type 1. Narcolepsie is een chronische, zeldzame neurologische aandoening van centrale hypersomnolentie met een aanzienlijke onbeantwoorde behoefte ondanks meerdere goedgekeurde therapieën. Narcolepsie wordt momenteel ingedeeld in twee verschillende types: narcolepsie type 1 (NT1) veroorzaakt door een aanzienlijk verlies van orexine-neuronen met als gevolg een tekort aan orexine, en narcolepsie type 2 (NT2) waarbij de orexineniveaus over het algemeen normaal zijn. Het stimuleren van de orexinereceptor 2 bij NT1-patiënten richt zich op de onderliggende pathofysiologie van de ziekte om de orexinesignalering te herstellen.

Er werden twee afzonderlijke fase 2b-studies uitgevoerd in NT1 (NCT05687903) en NT2 (NCT05687916). De NT1-studie TAK-861-2001 waarin TAK-861 werd geëvalueerd bij 112 patiënten, toonde een statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbetering in objectieve en subjectieve metingen van waakzaamheid in vergelijking met placebo op week 8, inclusief op het primaire eindpunt Maintenance of Wakefulness Test (MWT) (p < 0,001). Verbeteringen in belangrijke secundaire eindpunten waaronder de Epworth Sleepiness Scale (ESS) en de Weekly Cataplexy Rate (WCR) waren statistisch significant en klinisch betekenisvol, consistent met het primaire eindpunt.

Het merendeel van de patiënten die de studie voltooiden, nam deel aan een verlengingsstudie op lange termijn. Op basis van deze resultaten, en in overleg met de wereldwijde gezondheidsautoriteiten, is Takeda van plan om in de eerste helft van het fiscale jaar 2024 snel wereldwijde Fase 3-studies te starten met TAK-861 in NT1. Op dit moment is Takeda niet van plan om TAK-861 in NT2 verder te ontwikkelen.

De gegevens worden verder geanalyseerd om de volgende stappen in normale orexinepopulaties te bepalen. Takeda werkt aan meerdere orexineagonisten in patiëntenpopulaties met normale niveaus van orexine neuropeptiden zoals NT2 en andere indicaties waarbij de orexinebiologie een rol speelt. TAK-861 was over het algemeen veilig en werd goed verdragen in beide onderzoeken.

Er werden geen behandelingsgerelateerde ernstige bijwerkingen gemeld. Daarnaast werden er geen gevallen van hepatotoxiciteit of visuele stoornissen gemeld in de Fase 2b-studies of in de lopende TAK-861 langetermijnuitbreidingsstudie. De resultaten van beide studies zullen worden gepresenteerd op een aanstaand wetenschappelijk congres.

De resultaten van de Fase 2b-studies hebben geen invloed op de geconsolideerde jaarprognose voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024 (boekjaar 2023).