Taiwan Cogeneration Corporation heeft eerder aangekondigd dat de Raad van Bestuur van het bedrijf de investering voor op het net aangesloten energieopslagsystemen, die in Yunlin zullen worden geïnstalleerd, heeft goedgekeurd, en het verwachte geldbedrag van de investering is ongeveer TWD 0,7 miljard. Door de recente drastische veranderingen in de marktomgeving, waaronder wisselkoersen, grondstofprijzen en rentetarieven, verschillen de huidige marktontwikkelingsomgeving en risico's van de vorige evaluatie. Daarom heeft de onderneming dit investeringsproject na herbeoordeling beëindigd.