Sysmex Corporation heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2017 herzien. Voor de periode verwacht de onderneming nu een netto-omzet van 255.000 miljoen JPY; een bedrijfsresultaat van 55.000 miljoen JPY; een winst vóór belasting van 52.800 miljoen JPY; een winst toe te rekenen aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 43.500 miljoen JPY of 209,09 JPY per basisaandeel, in vergelijking met de vorige verwachtingen van een netto-omzet van 275.000 miljoen JPY; een bedrijfsresultaat van 62.000 miljoen JPY; een winst vóór belasting van 61.500 miljoen JPY; een winst toe te rekenen aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 40.500 miljoen JPY of 194,82 JPY per basisaandeel.