Sysco Corporation heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur President en Chief Executive Officer Kevin Hourican heeft benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. Edward D. Shirley is afgetreden als Voorzitter van de Raad vanwege persoonlijke gezondheidsredenen. Met onmiddellijke ingang zal de heer Hourican fungeren als voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer.

Ed trad in september 2016 toe tot de Raad van Bestuur van Sysco en werd in januari 2020 benoemd tot Voorzitter. Voordat hij bij Sysco kwam, was Ed van 2012 tot 2014 President en Chief Executive Officer van Bacardi Limited. Daarvoor werkte hij in totaal 32 jaar bij The Procter & Gamble Company, waarvan 27 jaar als senior executive bij The Gillette Company, een bedrijf voor consumentengoederen dat in 2005 door P&G werd overgenomen.

Het bedrijf kondigde ook aan dat Larry Glasscock is benoemd tot Lead Independent Director en zal fungeren als de primaire verbindingspersoon tussen de onafhankelijke bestuurders en de CEO en vergaderingen van de niet-werknemers en onafhankelijke bestuurders zal voorzitten. De heer Glasscock is afgetreden als voorzitter van de Corporate Governance and Nominating Committee en zal worden vervangen door de onafhankelijke bestuurder John Hinshaw.