Sweco AB (publ) (OM:SWEC B) is op zoek naar overnames. Asa Bergman, President en CEO: "Onze strategie blijft hetzelfde en we hebben een duidelijk pad voorwaarts om onze ambitie uit te voeren, namelijk het onbetwiste marktleiderschap in Europa met een top 3-positie in al onze bedrijfsgebieden. We richten ons op 3 belangrijke groeipijlers.

De eerste is het volledig implementeren en uitvoeren van ons operationele model, het Sweco-model, in al onze markten. De tweede pijler is om ons te blijven richten op acquisities om onze marktpositie te vergroten en nieuwe nichemarkten aan te boren. En de derde pijler is om Sweco te positioneren als leider in de belangrijkste groeitrends in de markt".