Sweco AB (publ) heeft de resultaten gerapporteerd voor het gehele jaar dat eindigde op 31 december 2023. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van SEK 28.523 miljoen, vergeleken met SEK 24.296 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg SEK 1.667 miljoen, vergeleken met SEK 1.651 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 4,65 vergeleken met SEK 4,61 een jaar geleden.