Vaxcyte, Inc. en Sutro Biopharma, Inc. kondigen aan dat Vaxcyte haar optie heeft uitgeoefend en een overeenkomst voor productierechten is aangegaan met Sutro om controle te krijgen over de ontwikkeling en productie van celvrij extract, een belangrijk onderdeel van Vaxcyte's pneumokokken conjugaat vaccin (PCV) franchise, waar VAX-24 en VAX-31 onder vallen. Volgens de overeenkomst voor productierechten heeft Vaxcyte exclusieve rechten verkregen om onafhankelijk, of via bepaalde derden, celvrij extract te ontwikkelen, verbeteren en produceren voor gebruik in verband met de vaccinkandidaten van het bedrijf. Bij de uitoefening van de optie, die werd toegekend krachtens de in december 2022 tussen de partijen gesloten optietoekenningsovereenkomst, betaalde Vaxcyte $50 miljoen in contanten aan Sutro en is het verplicht om Sutro binnen zes maanden nog eens $25 miljoen in contanten te betalen.

Wanneer bepaalde wettelijke mijlpalen worden bereikt, is Vaxcyte verplicht om Sutro bepaalde aanvullende mijlpaalbetalingen te betalen voor een totaalbedrag van maximaal $ 60 miljoen in contanten.