Sutro Biopharma, Inc. organiseert een webcast voor investeerders waarin het significante potentieel wordt belicht van luveltamab tazevibulin (luvelta), een nieuwe folaatreceptor-a (FolRa) gerichte ADC. De presentatie omvat een overzicht van de klinische gegevens die luvelta's brede mogelijkheden ondersteunen om de onbeantwoorde behoefte in verschillende FolRa-expressieve kankers aan te pakken, waaronder platina-resistente eierstokkanker (PROC), endometriumkanker, CBFA2T3::GLIS2 (CBF/GLIS; RAM fenotype) acute myeloïde leukemie (AML) en niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Tijdens het evenement zullen presentaties worden gegeven door belangrijke leden van het senior managementteam van Sutro en externe oncologie-expert Bradley Monk, M.D., Professor van de Divisie Gynaecologische Oncologie, University of Arizona College of Medicine en Creighton University School of Medicine en Vice President en Co-Director, GOG Partners.

Sutro Management en Dr. Monk zullen aan het einde van de presentatie deelnemen aan een vraag- en antwoordsessie. De registratiegerichte studie, REFRaME-O1, in PROC is zich aan het inschrijven, met 26 actieve sites in 5 landen en naar verwachting ~140 sites in ~20 landen tegen het einde van 2024. Deel 1 van de studie zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 voltooid zijn.

De start van REFRaME-P1, een registratiebevorderende studie voor pediatrische patiënten met CBF/GLIS AML, is gepland voor de eerste helft van 2024. De indiening van een aanvraag voor een Investigational New Drug (IND) voor niet-kleincellige longkanker (NSCLC) is gepland voor de eerste helft van 2024. Verdere klinische ontwikkeling is gepland voor endometriumkanker en in combinatie met bevacizumab voor de behandeling van eierstokkanker.

Overtuigende Luvelta-gegevens: Sutro presenteerde een geaggregeerde analyse van bijna 100 vrouwen met eierstokkanker uit het Fase 1 programma van het bedrijf. Behandeling met luvelta toonde verbeterde klinische resultaten en verdraagbaarheid vergeleken met historische resultaten met standaard chemotherapie in een evalueerbare patiëntenpopulatie die voldeed aan de toelatingscriteria voor de REFRaME-O1 studie. Het veiligheidsprofiel in de geaggregeerde analyse bleef consistent met eerder gerapporteerde gegevens.

Veiligheidsgegevens van een extra cohort met profylactische G-CSF-behandeling toonden een significante vermindering van neutropenie en resulterende dosisvertragingen. Nieuwe gegevens in combinatie met bevacizumab toonden klinische activiteit aan bij behandelde patiënten, ongeacht het expressieniveau van FolRa. Preklinische gegevens in een model van NSCLC toonden aan dat een enkele dosis luvelta krachtige antitumoractiviteit opleverde en dat de combinatie van luvelta en PD-1 blokkade (avelumab) voordeel en volledige tumorregressie liet zien.

Veelbelovende klinische gegevens in endometriumkanker in een laat stadium en CBF/GLIS AML zijn gepresenteerd op ESMO en ASH in 2023.