Op 10 april 2023 heeft Shalini Sharp de Raad van Bestuur van Sutro Biopharma, Inc. (de Onderneming) in kennis gesteld van haar ontslag als klasse III-bestuurder en als voorzitter van het auditcomité van de Raad (het auditcomité), met onmiddellijke ingang (het ontslag). Mevrouw Sharps ontslag kwam niet voort uit meningsverschillen met het management van de Onderneming of de Raad. In verband met het ontslag benoemde de Raad Heidi Hunter, een Klasse I bestuurder en lid van het Auditcomité, tot de nieuwe Voorzitter van het Auditcomité, met ingang van 13 april 2023.