Superior Plus Corp. kondigde aan dat de Raad van Bestuur een kwartaaldividend van $0,18 per gewoon aandeel heeft goedgekeurd, betaalbaar op 15 april 2024, aan aandeelhouders die op 29 maart 2024 als aandeelhouder geregistreerd staan. Het dividend van Superior in contanten bedraagt momenteel $0,72 per aandeel op jaarbasis.

Dit dividend is een in aanmerking komend dividend voor de Canadese inkomstenbelasting.