Supergenics Berhad kondigde verkorte geconsolideerde winstresultaten aan voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van MYR 5.345.000, vergeleken met MYR 1.624.000 een jaar geleden. Het verlies uit operaties was MYR 131.000, vergeleken met MYR 615.000 een jaar geleden. Totaal uitgebreid verlies toerekenbaar aan Eigenaars van de moedermaatschappij was MYR 321.000 tegenover MYR 774.000 een jaar geleden. Het verlies per basisaandeel was 0,34 sen, vergeleken met 0,84 sen een jaar geleden.