Supergenics Berhad heeft een slotdividend van MYR 0,003 per gewoon aandeel aangekondigd voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019. Het dividend is betaalbaar op 28 augustus 2020 met ex-datum als 14 augustus 2020 en datum van dividendgerechtigdheid als 17 augustus 2020.