Op 25 april 2024 hebben FIH Co, een volledige dochteronderneming van het bedrijf, en andere JV-partijen de JV-overeenkomst gesloten, op grond waarvan (onder andere) de JV-partijen zijn overeengekomen om de joint venture op te richten op basis van en onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de JV-overeenkomst. Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden van de JV-overeenkomst uiteengezet. Partijen: CDIB Capital Management Corporation, Hon Hai Investment Co.

Ltd., KGI Life Insurance Co., Ltd., CDIB Venture Capital Corp., Fu Tai International Investment Co., Ltd., Hannshine Investment Corporation, United Renewable Energy Co., Ltd., Winbond Electronics Corporation, Fih Co., Ltd., SuperAlloy Industrial Co., Ltd., General Interface Solution Limited (Taiwan), en FIH Mobile Limited. De joint venture zal worden opgericht met een maatschappelijk kapitaal van TWD 6.000 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 185,8 miljoen). Het is de bedoeling dat het totale kapitaal van de Joint Venture dat zal worden ingebracht door de Investeerders, inclusief de Initiële Investeerders en de Nieuwe Investeerders, in fasen TWD 6.000 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 185,8 miljoen) of meer zal bedragen.

Op grond en onder de voorwaarden van de JV-overeenkomst heeft FIH Co. ermee ingestemd om bij de oprichting van de Joint Venture een eerste kapitaalinbreng te doen van TWD 25 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 0,8 miljoen) in contanten, wat een belang vertegenwoordigt van ongeveer 8,08% in alle uitgegeven JV-Aandelen. Bij en onder de voorwaarden van de JV-overeenkomst heeft FIH Co.

ermee ingestemd om haar kapitaalinbreng in contanten te verhogen tot een totaal bedrag van TWD 125 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 3,9 miljoen), wat een belang vertegenwoordigt van ongeveer 8,08% in de volledige uitgegeven JV-Aandelen na voltooiing van de Eerste Afsluiting en 2,08% na vervulling van het Minimumstreefkapitaal, ervan uitgaande dat elk van de Eerste Afsluiting en het Minimumstreefkapitaal zouden worden voltooid of vervuld (al naargelang het geval) zoals voorzien in de JV-Overeenkomst. Futai en de andere Initiële Investeerders (exclusief Futai en FIH Co.) hebben zich gecommitteerd aan een respectievelijke totale kapitaalinbreng van TWD 257,92 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 8,0 miljoen) en TWD 1.164,6 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 36,1 miljoen), wat een belang in de volledige JV-aandelen vertegenwoordigt van respectievelijk ongeveer 16,67% en 75,25%, na voltooiing van de Eerste Afsluiting, ervan uitgaande dat de Eerste Afsluiting zou worden voltooid zoals voorzien in de JV-overeenkomst. Bij vervulling van het Minimumstreefkapitaal, ervan uitgaande dat dit zou worden vervuld zoals voorzien in de JV-overeenkomst, zullen de respectieve totale kapitaalinbreng door Futai en de andere Investeerders (exclusief Futai en FIH Co.) TWD 1.000 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 31,0 miljoen) en TWD 4.875 miljoen (gelijk aan ongeveer USD 150,9 miljoen) bedragen, wat belangen in de volledige JV-aandelen vertegenwoordigt van respectievelijk ongeveer 16,67% en 81,25%.

De kapitaalinbreng door FIH Co. en andere Investeerders vertegenwoordigt de inschrijvingsprijs van de JV-Aandelen tegen de nominale waarde van TWD 10 per JV-Aandeel, onder voorbehoud van aanpassing voor de vergoeding die moet worden betaald door eventuele Nieuwe Investeerders die pas tussen drie en twaalf maanden na de oprichting van de Joint Venture Investeerders worden in overeenstemming met de voorwaarden van de JV-Overeenkomst. Activiteiten van de Joint Venture: De Joint Venture zal zich voornamelijk bezighouden met investeringen in projecten voor openbare nutsvoorzieningen/hernieuwbare energie met betrekking tot zonne-energie, windenergie en opslag van elektrische energie in Taiwan.

Duur van de Joint Venture: Tenzij anders verlengd door goedkeuring van de JV Aandeelhouders in overeenstemming met de voorwaarden van de JV Overeenkomst, zal de duur van de Joint Venture acht jaar zijn vanaf (en inclusief) de datum van oprichting, waarvan de eerste vijf jaar de Investeringsperiode en de resterende drie jaar de Exit Periode vormen. Na afloop van de duur (of verlengde duur zoals hierboven vermeld) van de joint venture, zal de joint venture ontbonden en geliquideerd worden volgens de van toepassing zijnde wetten in Taiwan.