Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● Volgens de omzetramingen die zijn afgeleid van de consensus van Standard & Poor's behoort het bedrijf tot de beste groeicases.

● De winstgroei die analisten momenteel voor de komende jaren verwachten, is bijzonder sterk.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.

● Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 36.74 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.

● De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.

● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.