De raad van bestuur van SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. kondigde de volgende wijzigingen aan als gevolg van managementoptimalisatie en herverdeling van taken, met ingang van 29 augustus 2023: Mevrouw LIU is niet langer de productdirecteur van het bedrijf, maar blijft wel uitvoerend directeur en zal in de toekomst als regionaal manager van het bedrijf fungeren. Met ingang van dezelfde datum is de heer JIANG aangesteld als productdirecteur van het Bedrijf met verantwoordelijkheid voor het algemene beheer van de productontwikkeling. De heer JIANG Wenhai, 37 jaar oud, kwam in 2013 bij de Vennootschap werken en werd vervolgens van 2016 tot 2018 gepromoveerd tot restaurant duty manager, restaurant front office manager en restaurant manager, waarbij hij overvloedige werkervaring opdeed in overzees cateringmanagement.

In april 2022 werd hij adjunct-directeur overzeese producten en in oktober van datzelfde jaar werd hij verder gepromoveerd tot adjunct-productdirecteur. De heer JIANG studeerde in juli 2008 af aan het Hainan College of Vocation and Technique in China, met als hoofdvak landschapsontwerp. De Raad van Bestuur kondigt verder aan dat, als gevolg van managementoptimalisatie en herverdeling van taken, met ingang van 29 augustus 2023, mevrouw LI niet langer de financieel directeur van de Onderneming is en mevrouw QU, die momenteel fungeert als gezamenlijke bedrijfssecretaris van de Onderneming, is aangesteld als financieel directeur van de Onderneming, met verantwoordelijkheid voor het toezicht op het financieel en investeringsbeheer.

Voor meer informatie over de biografische gegevens van mevrouw QU verwijzen wij u naar het gedeelte met de titel Directors and Senior Management (Bestuurders en hoger management) in het jaarverslag 2022 van de Vennootschap dat op 26 april 2023 is gepubliceerd. Niettegenstaande de beëindiging van de functie van mevrouw LI als financieel directeur, zal zij in het bedrijf werkzaam blijven als plaatsvervangend financieel directeur die mevrouw QU bijstaat in het verdere beheer van de financiële aangelegenheden van het bedrijf en training volgen in de frontlinie van het restaurantmanagement in het kader van het leiderschapsontwikkelingsplan van het bedrijf.