Sundaram-Clayton Limited heeft aangekondigd dat de raad van bestuur van het bedrijf tijdens de bestuursvergadering van 26 maart 2024 een interim-dividend heeft vastgesteld van INR 5,15/- per aandeel (103%) op 20.232.104 aandelen van INR 5/- per stuk, volledig volgestort, waardoor een bedrag van INR 104,2 miljoen is opgenomen, voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Het vastgestelde interim-dividend zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders die aandelen in fysieke vorm en/of in elektronische vorm houden en van wie de namen zijn opgenomen in het register van de Leden en/of de Depositarissen, per het einde van de kantooruren op 4 april 2024, zijnde de Registratiedatum die door het Bedrijf voor dit doel is vastgesteld. De dividendbetaling zal plaatsvinden binnen een periode van 30 dagen na de vaststelling van het interim-dividend, zoals bepaald in de Companies Act, 2013.