Sumitomo Heavy Industries, Ltd. heeft de geconsolideerde financiële prognose herzien voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor de periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 1.075.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 64.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 38.000 miljoen en een ratio van de winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 310,21, vergeleken met de vorige prognose van een netto-omzet van JPY 1.050.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 64.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 38.000 miljoen en een ratio van de winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 310,21 die eerder werd gegeven.