Sumida Corporation rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2016. Voor de periode bedroeg de netto-omzet JPY 61.401 miljoen tegen JPY 65.698 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg JPY 4.551 miljoen tegen JPY 3.712 miljoen een jaar geleden. Het gewone inkomen bedroeg JPY 3.870 miljoen tegen JPY 3.025 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 2.360 miljoen tegen JPY 1.834 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat per aandeel (basis) bedroeg JPY 101,69 miljoen tegen JPY 79,03 miljoen een jaar geleden. Het netto-actief per aandeel bedroeg op 30 september 2016 640,19 JPY tegen 746,93 JPY op 31 december 2015. Het resultaat vóór belastingen en minderheidsbelangen bedroeg JPY 3.879 miljoen tegenover JPY 2.820 miljoen een jaar geleden. De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 5.509 miljoen JPY, tegenover 4.843 miljoen JPY een jaar geleden. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg JPY 2.883 miljoen tegenover JPY 3.247 miljoen een jaar geleden. Voor het jaar dat eindigt op 31 december 2016 verwacht het bedrijf op geconsolideerde basis een netto-omzet van 88.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 4.800 miljoen JPY, een gewoon resultaat van 4.200 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan de eigenaren van de moedermaatschappij van 2.500 miljoen JPY en een nettoresultaat per aandeel van 107,71 JPY.