Sumida Corporation heeft geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2017. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van JPY 21.599 miljoen, vergeleken met JPY 20.603 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 1.566 miljoen JPY vergeleken met 1.223 miljoen JPY een jaar geleden. Het nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg JPY 939 miljoen of JPY 40,48 per aandeel, vergeleken met JPY 596 miljoen of JPY 25,69 per aandeel een jaar geleden. De winst vóór belastingen en minderheidsbelangen bedroeg JPY 1.398 miljoen tegenover JPY 983 miljoen een jaar geleden. De nettokasuitgaven voor bedrijfsactiviteiten bedroegen 2.253 miljoen JPY, tegenover 1.724 miljoen JPY een jaar geleden. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 1.100 miljoen JPY, tegenover 1.011 miljoen JPY een jaar geleden. De kasuitgaven voor immateriële vaste activa bedroegen 123 miljoen JPY, tegenover 179 miljoen JPY een jaar geleden. Voor het volledige jaar dat eindigt op 31 december 2017 verwacht het bedrijf, op geconsolideerde basis, een omzet van 86.700 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 5.900 miljoen JPY, een gewoon resultaat van 5.100 miljoen JPY en een nettowinst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 3.300 miljoen JPY of 123,55 JPY per aandeel. Het bedrijf kondigde een dividend aan van JPY 6,00 per aandeel voor het eerste kwartaal eindigend op 31 mrt. 2017, betaalbaar op 31 mei 2017. Voor het jaar eindigend op 31 maart 2017 verwacht het bedrijf een dividend van JPY 6,00 per aandeel elk aan het einde van het tweede kwartaal, derde kwartaal en aan het einde van het jaar uit te keren.