Sumida Corporation heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een omzet van ¥ 158.600 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 9.500 miljoen, een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van ¥ 5.700 miljoen en een gewone winst per aandeel van ¥ 174,69.