Sterling and Wilson Renewable Energy Limited tijdens de SBM gehouden op 20 april 2023, heeft de raad de benoeming aanbevolen van de heer Umesh Khanna als niet-uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur van de Vennootschap tijdens de komende 6e jaarlijkse algemene vergadering ("AVA"), zoals voorgesteld door Shapoorji Pallonji and Company Private Limited, promotor-aandeelhouder, om de vacature in te vullen die ontstaat door de pensionering van de heer Pallon Mistry als bestuurder tijdens de komende AVA van de Vennootschap. De heer Pallon Mistry heeft de wens geuit niet te worden herbenoemd als Bestuurder in de komende AVA van de Vennootschap, aangezien hij niet in staat is de vereiste tijd te besteden als Bestuurder in de Vennootschap vanwege zijn toegenomen verantwoordelijkheden binnen de Shapoorji Pallonji Group.