STERIS plc heeft de winstverwachting voor het boekjaar 2024 bevestigd. Voor het jaar verwacht het bedrijf een omzetgroei van 9% tot 10% en een autonome omzetgroei van 6% tot 7% bij constante valuta.