Op 16 februari 2024 kondigde Strategic Organizing Center aan dat het van tijd tot tijd mededelingen kan doen of materialen kan leveren aan aandeelhouders van Starbucks Corporation. Strategic Organizing Center verklaarde dat het een persbericht heeft uitgebracht over de onderneming zoals weergegeven in een brief aan de United States Securities and Exchange Commission waarin de onderneming wordt opgeroepen om de werkelijke kosten van de anti-vakbondscampagne naar behoren bekend te maken. Het Strategic Organizing Center voegde eraan toe dat op basis van zijn analyse de agressieve oppositie van het bedrijf tegen de pogingen om werknemers te organiseren de aandeelhouders tot nu toe ten minste $240 miljoen heeft gekost aan geheime kosten en aansprakelijkheden.

Het Strategic Organizing Center heeft ook aangegeven dat het bedrijf onmiddellijk volledige openheid van zaken moet geven over de totale kosten en aansprakelijkheden van haar misplaatste strategie voor het beheer van menselijk kapitaal, zodat aandeelhouders een weloverwogen stem kunnen uitbrengen voor de jaarvergadering van 2024.