Starbucks Corporation heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur van Starbucks van plan is een nieuwe Environmental, Partner and Community Impact (EPCI) Board Committee op te richten, als voortdurende evolutie van de algehele bestuursaanpak van het bedrijf. De nieuwe commissie zal de Raad van Bestuur van Starbucks helpen bij het vervullen van zijn toezichthoudende verantwoordelijkheden die nodig zijn om te kunnen reageren op veranderende voorschriften en normen, en bij het afleggen van verantwoording over de beloften van Starbucks met betrekking tot de impact op het milieu, de partners en de gemeenschap. De commissie zal ook toezicht houden op interne en externe rapportagetools en beoordelingen, waaronder het jaarlijkse Global Environment and Social Impact Report (GESI) en initiatieven om de betrokkenheid van partners te versterken en de partnercultuur nieuw leven in te blazen.

Beth Ford, momenteel directeur van Starbucks en President en Chief Executive Officer van Land O?Lakes, zal fungeren als onafhankelijk voorzitter van de EPCI Board Committee.