Starbucks (NASDAQ: SBUX) heeft vandaag aangekondigd dat Laxman Narasimhan de rol van Chief Executive Officer op zich heeft genomen en zal toetreden tot de Raad van Bestuur van het bedrijf. Narasimhan werd op 1 september 2022 benoemd tot nieuwe CEO, als opvolger van de oprichter van het bedrijf en nu voormalig CEO, Howard Schultz.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005306/nl/

Laxman Narasimhan has assumed the role of Starbucks chief executive officer and will join the company’s board of directors. (Photo: Business Wire)

Laxman Narasimhan has assumed the role of Starbucks chief executive officer and will join the company’s board of directors. (Photo: Business Wire)

Na de wereldwijde zoektocht naar de nieuwe leider van Starbucks trad Narasimhan op 1 oktober 2022 toe tot het bedrijf als inkomend CEO, waarbij hij bijna 30 jaar ervaring mee zich meebracht in het leiden van wereldwijde consumentengoederenbedrijven en het adviseren van detailhandel-, levensmiddelen-, restaurant- en e-commercebedrijven. In de afgelopen vijf maanden is hij begonnen aan een unieke onderdompelingservaring, reizend naar zijn werk met partners (werknemers) in meer dan 30 winkels, fabrieken en in ondersteuningscentra over de hele wereld, terwijl hij tegelijkertijd zijn barista-certificering heeft behaald. Hij raakte diepgaand betrokken bij de heruitvindingsplannen voor het bedrijf onder leiding van Schultz, die per 4 april 2022 terugkeerde als interim-CEO.

Sinds Schultz vorig jaar terugkeerde, maakte Starbucks een bedrijfsbrede heruitvindingsstrategie bekend en ging het bedrijf door met het verwezenlijken van doelstellingen in de vorm van meer dan $ 1 miljard aan investeringen in retailpartners en winkels ten behoeve van prioritaire gebieden zoals meer loon en ziekteverlof, nieuwe financiële welzijnsvoordelen, gemoderniseerde training en samenwerking, winkelinnovatie en uitrusting, en de viering van koffie. Sinds de conference call over de inkomsten van het tweede kwartaal in FJ22 tot en met de conference call over de inkomsten van het eerste kwartaal van FJ23 is de aandelenkoers van het bedrijf gestegen met 47 procent, terwijl tegelijkertijd sprake was van een marktkapitalisatiegroei van ongeveer $ 40 miljard. Het bedrijf leverde in deze periode ook 50 procent aan Total Shareholder Return, veel beter dan de S&P 500. Starbucks werd onlangs ook voor het 7e achtereenvolgende jaar door Brand Finance uitgeroepen tot het meest waardevolle restaurantmerk.

Aan de vooravond van de aankondiging deelde Schultz een brief aan het senior leiderschapsteam van het bedrijf – die hier te bekijken is.

"De Raad van Bestuur wil onze oprechte dank betuigen aan onze oprichter, Howard Schultz, voor het onbaatzuchtig oppakken van de leiderschapsmantel toen daarom werd gevraagd - waarbij hij afzag van compensatie en zijn eigen bezigheden opzijzette, uit liefde voor ons bedrijf en de bijbehorende partners," aldus Mellody Hobson, onafhankelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van Starbucks. "Zonder hem zouden we niet zijn waar we nu zijn."

Narasimhan neemt vandaag officieel de rol van CEO op zich en zal op donderdag 23 maart de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Starbucks leiden. Terwijl hij deze functie gaat bekleden, zal Narasimhan het leiderschapsteam blijven betrekken door zijn eerste lessen en inzichten te delen en kansen voor het bedrijf te beoordelen terwijl ze een traject voorwaarts uitstippelen.

"De intensieve onderdompeling van Laxma in het bedrijf in combinatie met zijn uitgebreide ervaring als een bewezen merkbouwer, -innovator en -beheerder hebben hem op unieke wijze voorbereid om Starbucks naar de volgende groeifase te leiden," verklaarde Hobson. "Deze onderdompeling heeft Laxmans begrip van de cultuur en waarden van Starbucks verdiept. In deze tijd van ontdekken en luisteren heeft hij al de harten en hoofden van onze partners over de hele wereld veroverd."

"Ik voel me vereerd om officieel mijn rol als CEO van Starbucks op me te nemen en leiding te geven aan ons ongelooflijke team van meer dan 450.000 groene schortpartners over de hele wereld. De basis die Howard heeft gelegd – het uit het niets opbouwen van een iconisch wereldwijd merk gevoed door een blijvende passie om de mensheid te verheffen – is echt opmerkelijk, en ik ben vereerd dat ik de kans krijg om voort te bouwen op dit diepgaande erfgoed," stelde Narasimhan. “Als bedrijf voor menselijke connecties beschikken we door middel van elke kop koffie en elke connectie over grenzeloze mogelijkheden om te leveren voor onze partners, onze klanten, onze investeerders en onze gemeenschappen. Ik kijk ernaar uit om samen met onze partners over de hele wereld te werken aan de grenzeloze toekomst van Starbucks."

Over Starbucks

Sinds 1971 zet Starbucks Coffee Company zich in voor het ethisch inkopen en branden van arabicakoffie van hoge kwaliteit. Tegenwoordig is het bedrijf, met meer dan 36.000 winkels wereldwijd, de belangrijkste koffiebrander en verkoper van speciale koffie ter wereld. Door onze niet-aflatende toewijding aan uitmuntendheid en onze leidende principes, brengen we de unieke Starbucks-ervaring tot leven voor elke klant in elk kopje. Bezoek ons in onze winkels of online op stories.starbucks.com of www.starbucks.com om deze ervaring te delen.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte' verklaringen in de zin van toepasselijke effectenwetten en -regelgeving. Over het algemeen kunnen deze uitspraken worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als 'doel,' 'anticiperen,' 'geloven,' 'doorgaan,' 'konden,' 'schatten,' 'verwachten,' 'voelen,' 'prognose,' 'van plan zijn,' 'kunnen,' 'vooruitzichten,' 'plannen,' 'potentieel,' 'voorspellen,' 'projecteren,' 'streven,' 'moeten,' 'zullen,' 'zouden' en soortgelijke uitdrukkingen die bedoeld zijn om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen deze identificerende woorden bevatten. Deze verklaringen kunnen verklaringen bevatten met betrekking tot trends in of verwachtingen met betrekking tot de effecten van onze bestaande en eventuele toekomstige initiatieven, strategieën, investeringen en plannen, inclusief ons heruitvindingsplan, evenals trends in of verwachtingen met betrekking tot onze financiële resultaten en ons groeimodel en onze groeifactoren op de lange termijn; onze activiteiten in de VS en China; onze inspanningen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur; onze partners; economische en consumententrends, inclusief de impact van inflatoire druk; impact van omrekening van vreemde valuta; strategische prijsacties; de omzetting van bepaalde markttransacties naar modellen met volledige licentie; onze plannen voor het stroomlijnen van onze activiteiten, waaronder winkelopeningen, -sluitingen en wijzigingen in winkelindelingen en -modellen; het succes van onze licentierelatie met Nestlé, van onze verpakte consumentengoederen en foodservice-activiteiten en de effecten ervan op de resultaten van ons Channel Development-segment; belastingtarieven; zakelijke kansen, uitbreidingen en nieuwe initiatieven, waaronder Starbucks Odyssey; strategische overnames; onze dividendprogramma's; grondstofkosten en onze mitigatiestrategieën; onze liquiditeit, kasstroom uit operaties, investeringen, leencapaciteit en aanwending van opbrengsten; voortdurende naleving van onze convenanten in het kader van ons kredietfaciliteiten- en Commercial Paper-programma; repatriëring van contant geld naar de VS; de waarschijnlijkheid van de uitgifte van extra schuld] en de toepasselijke rentevoet; de aanhoudende impact van de COVID-19-pandemie op onze financiële resultaten en toekomstige beschikbaarheid van overheidssubsidies voor COVID-19 of andere gebeurtenissen op het gebied van de volksgezondheid; onze CEO-transitie; ons aandeleninkoopprogramma; ons gebruik van contant geld en contante vereisten; de verwachte effecten van nieuwe boekhoudkundige uitspraken en de geschatte impact van veranderingen in de Amerikaanse belastingwetgeving, met inbegrip van belastingtarieven, investeringen die door deze veranderingen worden gefinancierd en mogelijke resultaten; en gevolgen van gerechtelijke procedures. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op momenteel beschikbare operationele, financiële en concurrentie-informatie en zijn onderhevig aan verschillende risico's en onzekerheden. De werkelijke toekomstige resultaten en trends kunnen wezenlijk verschillen, afhankelijk van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: de aanhoudende impact van COVID-19 op ons bedrijf; regelgevende maatregelen of vrijwillige acties die kunnen worden genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, inclusief beperkingen op bedrijfsactiviteiten of vereisten voor sociale afstand, en de duur en doeltreffendheid van dergelijke beperkingen; de heropflakkering van COVID-19-infecties en de verspreiding van nieuwe varianten van COVID-19; fluctuaties in de Amerikaanse en internationale economieën en valuta's; ons vermogen om onze merken te behouden, te laten groeien en te benutten; het vermogen van onze zakenpartners en externe leveranciers om hun verantwoordelijkheden en verplichtingen na te komen; mogelijke negatieve effecten van incidenten met door voedsel of drank overgedragen ziekten en door geknoei, vervalsing, besmetting of verkeerde etikettering; potentiële negatieve effecten van materiële inbreuken op onze informatietechnologiesystemen voor zover we een materiële inbreuk ondervinden; materiële storingen van onze informatietechnologiesystemen; kosten in verband met en de succesvolle uitvoering van de initiatieven en plannen van het bedrijf; nieuwe initiatieven en plannen of herzieningen van bestaande initiatieven of plannen; ons vermogen om financiering te verkrijgen tegen aanvaardbare voorwaarden; de acceptatie van de producten van het bedrijf door onze klanten, veranderende voorkeuren en smaken van consumenten en veranderingen in het bestedingsgedrag van consumenten; partnerinvesteringen, veranderingen in de beschikbaarheid en kosten van arbeid, inclusief eventuele vakbondsorganisatie-inspanningen en onze reacties op dergelijke inspanningen; het niet aantrekken of behouden van belangrijk management- of werknemerstalent of het succesvol laten overstappen van leidinggevenden; aanzienlijk verhoogde logistieke kosten; inflatoire druk; de impact van concurrentie; inherente risico's van het runnen van een wereldwijd bedrijf, inclusief mogelijke negatieve effecten als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne; de prijzen en beschikbaarheid van koffie, zuivel en andere grondstoffen; het effect van gerechtelijke procedures; en de effecten van wijzigingen in belastingwetten en gerelateerde richtlijnen en voorschriften die kunnen worden geïmplementeerd, inclusief de Inflation Reduction Act van 2022 en andere risico's die worden beschreven in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission, inclusief in de gedeelten 'Risicofactoren' en de 'Managementbespreking en -analyse van de financiële toestand en bedrijfsresultaten' van de meest recentelijk ingediende periodieke verslagen van het bedrijf op Formulier 10-K en Formulier 10-Q en daaropvolgende documenten.

Een toekomstgerichte verklaring is noch een voorspelling, noch een garantie voor toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, en het is mogelijk dat deze toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zich niet voordoen. U dient niet overmatig te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. We zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.