Op 15 februari 2024 diende het National Legal and Policy Center een vrijgestelde verklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en waarin er bij de aandeelhouders van Starbucks Corporation op werd aangedrongen om voor een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de Raad van Bestuur werd verzocht om voor 31 maart 2025 een rapport uit te brengen, tegen redelijke kosten en met weglating van eigendoms- of vertrouwelijke informatie, waarin wordt geanalyseerd in hoeverre de beleidsstandpunten van het bedrijf ten aanzien van mensenrechten overeenkomen met haar acties, met name in landen waar geopolitieke conflicten heersen of waar onderdrukkende regimes heersen, aangezien deze van invloed zijn op de manier waarop Starbucks Corporation haar mensenrechtenbeleid uitvoert.op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf analyseert in hoeverre de beleidsstandpunten van het bedrijf ten aanzien van mensenrechten overeenkomen met haar acties, met name in landen in geopolitieke conflicten of onder onderdrukkende regimes, aangezien deze van invloed zijn op de manier waarop het bedrijf haar reputatie, levensvatbaarheid en winstgevendheid handhaaft.