De kredietverstrekkers hebben de pogingen opgegeven om het Science Based Targets Initiative (SBTi) hun doelen te laten valideren, omdat ze bang zijn dat dit hun mogelijkheden om fossiele brandstoffen te blijven financieren in de weg kan staan, aldus de bronnen.

Sommige van de banken, waaronder ook Societe Generale SA en ABN Amro Bank NV, hebben ook hun bezorgdheid geuit dat het te moeilijk is om te voldoen aan de eisen die SBTi stelt aan het stellen van doelen voor de uitstoot van broeikasgassen, voegden de bronnen eraan toe.

Ter rechtvaardiging van hun vertrek, dat afzonderlijk van elkaar en in de loop van het afgelopen jaar plaatsvond, noemden sommige banken hun lidmaatschap van een andere door de Verenigde Naties gesteunde groepering, de Net-Zero Banking Alliance (NZBA), die minder dwingend is en kredietverstrekkers toestaat om fossiele brandstoffen te blijven financieren zolang deze vooruitgang boeken op het gebied van hun uitstoot. Veel kredietverstrekkers zeggen dat ze fossiele brandstoffen moeten financieren zolang de economieën ervan afhankelijk zijn.

Het vertrek van de vier banken werpt een schaduw over 's werelds meest aangenomen standaard voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

SBTi, dat als non-profit werd opgericht, heeft gecertificeerd dat de emissiedoelstellingen van bijna 4.000 bedrijven wereldwijd in overeenstemming zijn met de intergouvernementele overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

SBTi onthulde dit jaar plannen voor een nieuwe standaard die al in 2024 specifiek van toepassing zal zijn op financiële instellingen. Banken en vermogensbeheerders zullen worden verplicht om geen nieuwe projecten op het gebied van fossiele brandstoffen te financieren.

Dit bleek te veel voor Standard Chartered, dat deze activiteiten wil voortzetten in zich ontwikkelende markten. Een woordvoerder van de bank bevestigde dat het bedrijf het validatieproces had verlaten en zei dat de door SBTi voorgestelde standaard onvoldoende rekening hield met "de overgang (van fossiele brandstoffen af) van onze klanten en markten".

De woordvoerder voegde eraan toe dat Standard Chartered op zoek was naar alternatieve validatie door derden van haar klimaatdoelen en dat zij op wetenschap gebaseerde doelen stelde via de NZBA.

Een woordvoerder van HSBC zei dat de bank haar emissiedoelstellingen vaststelt in overeenstemming met de richtlijnen van de NZBA. Societe Generale gaf geen commentaar. Een woordvoerder van ABN Amro zei dat de Nederlandse kredietverstrekker lid bleef van de NZBA na zijn vertrek bij SBTi.

Een woordvoerder van SBTi vertelde Reuters dat SBTi naar aanleiding van feedback een aantal van haar eisen heeft gewijzigd. De SBTi staat banken toe om door te gaan met het financieren van sommige projecten voor fossiele brandstoffen, zolang deze betrekking hebben op emissiedoelstellingen die op korte termijn gehaald moeten worden. Ze zal nog steeds eisen dat ze stoppen met de financiering van projecten voor fossiele brandstoffen die op hun emissiedoelen voor de langere termijn wegen.

"We kunnen de opwarming van de aarde niet beperken tot 1,5 graden Celsius en de risico's van klimaatverandering beperken zonder onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen," zei SBTi in een verklaring.

De meeste grote Europese banken die SBTi hebben ondertekend, blijven lid. Credit Agricole, ING, BBVA en Swedbank lieten aan Reuters weten dat ze zich blijven inzetten voor SBTi om hun emissiedoelen te valideren.

SBTi heeft al enkele doelstellingen van NatWest, Commerzbank en Raiffeisen goedgekeurd. BNP Paribas reageerde niet op verzoeken om commentaar over haar SBTi-status.

Geen enkele grote Amerikaanse bank heeft zich aangesloten bij SBTi en kiest in plaats daarvan voor de eenvoudiger na te leven normen van de NZBA.

SCHEUREN VERSPREIDEN ZICH

Een woordvoerder van Allianz zei dat de Duitse verzekeringsgigant ook was opgestapt, zonder een reden op te geven, om aan te geven dat de scheuren tussen SBTi en financiële bedrijven zich zouden kunnen uitbreiden.

De woordvoerder zei dat Allianz zich had gecommitteerd aan de methodologie voor het vaststellen van doelstellingen van de Net-Zero Asset Owners Alliance, een andere door de VN gesteunde klimaatcoalitie waar het bedrijf lid van is. Dit jaar stapte Allianz uit de Net-Zero Insurance Alliance omdat men bezorgd was dat de klimaatcoalitie het risico liep de antitrustwetgeving te overtreden.

Het is niet de eerste keer dat banken de lat lager willen leggen voor de emissies die ze helpen financieren. Reuters meldde in juli dat kredietverstrekkers die werken aan de ontwikkeling van wereldwijde standaarden voor de boekhouding van broeikasgassen bij het overnemen van obligaties of aandelen, gestemd hebben om de meeste van deze emissies niet mee te tellen bij hun eigen CO2-voetafdruk.

Pietro Rocco, hoofd groene financiering bij de Carbon Trust, die bedrijven adviseert over het koolstofarm maken van hun economie, zei dat hij bezorgd was dat het verlaten van SBTi zou leiden tot minder ambitieuze emissiedoelstellingen.

"Zij houden u aan een hogere norm dan NZBA. SBTi laat zien dat je niet alleen bent gegaan, het is gemarkeerd," zei Rocco.