SS&C Technologies Holdings, Inc. kondigde aan dat de Raad van Bestuur een kwartaaldividend van $0,24 per aandeel heeft goedgekeurd, in overeenstemming met het dividendbeleid voor elk kwartaal. Het dividend is betaalbaar op 17 juni 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 3 juni 2024 als zodanig staan geregistreerd.